Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Dalarna får ny regional vattenförsörjningsplan

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en ny regional vattenförsörjningsplan för att öka skyddet av viktiga grundvattenresurser för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.

Dalarnas nya vattenförsörjningsplan är tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för regioner, myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare.
– I planen synliggörs de grundvattenresurser som används för dricksvattenförsörjning och markerar hänsynstagande som måste göras vid nuvarande och framtida markanvändning. Det gör det lättare att skydda dessa resurser och säkerställa tillgången till rent dricksvatten, säger Malin Örne, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid