Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Conny Simonsson. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Ny process med nanofilter föreslås i Östersund

VA-aktuellt

En större ombyggnad av Minnesgärde vattenverk i Östersund med installation av membranfilter budgeteras till 260 miljoner kronor i en förstudie. Östersund Vattens styrelse ska nu ta ställning till förslagen.

Membranen finns med som en högt prioriterad åtgärd i kommunens plan för vatten- och avloppsförsörjningen i Östersund. Planen antogs i arbetet efter det stora cryptosporidieutbrottet 2010/2011.

Östersund Vatten genomför sedan i höstas tester med såväl nanofilter som ultrafilter vid Minnesgärde.

– Just nu kör vi ultrafilter med kemfällning men huvudspåret är nanofilter, berättar driftingenjör Conny Simonsson för Cirkulation.

I det förslag som styrelsen ska ta ställning till föreslås förutom nanofilter en stor renovering av det befintliga vattenverket med ny maskinutrustning, ny värme och ventilation med mera. 

Är Östersund Vattens styrelse positiv till förslagen går frågan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid