Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Ny lagstiftning försvårar för VA-forskare

VA-aktuellt

Forskningen inom VA-området kan drabbas av sommarens förändringar i den svenska utlänningslagen. Oron är stor bland utländska doktorander. Samtidigt finns det en del möjligheter.

Ett nyinfört krav på 18 månaders anställning för att få permanent uppehållstillstånd gör det svårare att stanna i Sverige efter examen för en del doktorander. Den typen av kontrakt är ovanliga inom hela forskarvärlden, naturligtvis också bland de som studerar inom VA-området.
– Problemet är att en del har trott att de skulle ha permanent uppehållstillstånd när deras examen är färdig. De är nu fångade i att de måste ha garanterat jobb för två år, snabbt efter att de tar examen. Det kan vara svårt att söka jobb och samtidigt pressas hårt att avsluta doktorandstudierna, säger Catherine Paul, lektor och docent i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola och studierektor för den nationella doktorand-forskarskolan inom vatten, Vattenforskarskolan.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid