Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

QMRA och simulering visar att Norrvatten kan återföra restströmmar från vattenberedningen i den nya processen vid Görvälnverket. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Ny användning av QMRA ger bra resultat

Cirkulation 6/23

I Norrvattens arbete med ett nytt kompletterande vattenverk vid Görväln är skyddet mot mikrobiell påverkan en central del. En djupgående QMRA-baserad analys har gett nya kunskaper. Framförallt att backspolvatten kan återcirkuleras i beredningen.

Text/Erik Winnfors Wannberg

I arbetet med Norrvattens framtida vattenproduktion har en QMRA-analys kopplad till en dynamisk simulering, gett stöd för en enklare beredningslösning än vad som tänkts. Det gäller återföring av restströmmar i beredningen, en teknik som sparar vatten men samtidigt skulle kunna öka kraven på extra beredningssteg.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid