Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Nu ser vi effekterna av konstgräsarbetet

VA-aktuellt

Kalmarexemplet visar att det finns enkla medel för att undvika stora utsläpp av plaster från konstgräsplaner. Den utveckling vi ser nu hade inte kommit om inte problemet uppmärksammats för 4-5 år sedan. Det skriver experter från IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar till Cirkulations uppmärksammade artikel Mikroplast från konstgräs litet miljöproblem.

”Konstgräsplanen i Kalmar har utformats på bästa möjliga sätt med alla tänkbara, idag tillgängliga skyddsåtgärder för att minska spridningen av mikroskräp till naturen. Att denna unika konstgräsplan anlagts och att man nu genomför en rad mätningar för att kunna jämföra effekten av olika skyddsåtgärder är väldigt efterfrågat.

Med denna test-plan kan man visa på hur bra det kan bli och mätningarna ger riktlinjer att utgå ifrån och ta efter. Detta är ju precis det alla är ute efter; att planerna utformas, sköts och att skyddsåtgärder sätts in, så att spridningen av gummigranulat och annat mikroskräp minimeras. Så var det verkligen inte innan problematiken uppmärksammades i mitten av 2010-talet genom en rad svenska såväl som internationella rapporter. Sedan dess har de allra flesta kommuner och andra anläggningsägare aktivt arbetat med en rad åtgärder för att minska spridningen av mikroskräp till naturen, vilket vi börjar se effekter av idag.”

Anna-Sara Krång

Mikael Olshammar

Christian Baresel

IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer (Cirkulation 190827, för abonnenter):

Mikroplast från konstgräs litet miljöproblem

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid