Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Nu satsar kommunerna på läkemedelsrening

VA-aktuellt

Sexton projekt på kommunernas avloppsreningsverk har i dagarna fått beviljat totalt upp till 85 miljoner kronor för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Ytterligare bidrag kan kommat att beviljas 2019-2020.

Bidraget från Naturvårdsverket syftar inte bara till att fler verk ska införa avancerad rening av läkemedelsrester i utgående vatten, utan också till att öka kunskaperna om möjliga tekniska lösningar, projektering, installation och drift. Vissa av projekten är därför förstudier, medan andra är investeringsprojekt.

– Det behövs mera forskning kring det här. Bidragen innebär att flera kommer igång så att det blir mycket mera data från alla anläggningarna, säger Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun, i en kommentar till Cirkulation.

Lidköping tillhör de kommuner som fått mest pengar, närmare 13,5 miljoner kronor. Det täcker 65 procent av den ozoneringsteknik de tänker satsa på i det nya Ängens avloppsreningsverk, som inom kort lämnas in för tillståndsansökan hos Mark- och miljödomstolen.

– Det är jätteroligt att vi fått så mycket. Redan tidigare har vi fått bidrag från EU, Länsstyrelsen och boverket. Vi hoppas ju att det blir en pilotanläggning och då är det bra att vi får stöttning, säger Pernilla Bratt.

Flitigast med att söka har skånska kommuner varit och Simrishamn får störst beviljat bidrag, strax över 19 miljoner kronor. Det kommer väl till pass för dem eftersom kostnaderna för deras projekt “Morgondagens kommunala vattenrening” ökat.

Beviljade belopp förstudier (vissa inklusive kartering av läkemedel och/eller försök i pilotskala:

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid