Annons Kamstrup 2024

Foto: Pixhill.com

Nu höjer Lidköping VA-taxorna stegvis

VA-aktuellt

Nu börjar Lidköping att höja VA-taxan för att klara den stora investeringen i nytt reningsverk. En ny taxemodell ska ge rättvisare och bättre taxor.

Lidköpings kommun kommer att höja VA-taxorna stegvis med cirka 46 procent under en fyra-årsperiod. Förslaget från teknisk servicenämnd är att höja taxorna och avgifterna med 12,8 procent 2018. Beslut tas den 20 november.

Det är främsta det nya Ängens reningsverk och nya ledningar till Tun som står för investeringsbehoven. Taxehöjningen beräknas att ligga på samma nivå under åren 2019-2021. Kommunen beräknas 2021 att ligga strax under riksgenomsnittet för en normalvilla med 7 356 kronor per år i VA-avgift.

Kostnaderna för reningsverket är tänkt att fördelas genom att 145 miljoner bekostas av skattemedel och 430 miljoner kronor genom VA-taxorna. Den totala investeringen är beräknad till 575 miljoner kronor.

– Det är en stor investering men det är viktigt att komma ihåg att vi hade behövt göra stora investeringar på det redan befintliga verket också om vi hade valt att ha kvar det, kommenterade Linda Lundström, Teknisk Servicechef på Lidköpings kommun, när beslutet togs.

I juni 2015 beslutade kommunen om en ny avgiftsmodell för vatten och avlopp för föreningar på landsbygden. Samtidigt gav de förvaltningen Teknisk service i uppdrag att utvärdera den nya modellen efter två år, även övriga VA-taxor och VA-avgifter ingår i utredningen.

Utvärderingen visar att det är stor skillnad på den fasta VA-avgiften mellan olika hushåll. Intervallet ligger mellan 15 kronor och 2 130 kronor. De lägsta kostnaderna har en del hushåll i VA-föreningar med många hushåll på en fastighet, samt lägenhetshushåll, och den högsta kostnaden har villor i tätort. Samtidigt betalar hushållen på landet sina egna ledningsnät och står för dess driftskostnader, och nyttjar heller inte dagvattentjänster.

Utvärderingen visar även att jordbrukare som har djur har behov av köpa kommunalt vatten utan att behöva betala för avlopp. Djurgårdar ingår inte kommunens försörjningsansvar av vatten eftersom ansvaret bara gäller vatten för hushållsbruk. Djur behöver dock vatten av hög kvalitet för att undvika sjukdomar hos djuren och för att minska användningen av antibiotika, och därför tog kommunfullmäktige beslutet att ändra regelverket så att djurgårdar från och med 1 juli 2017 kan köpa dricksvatten till djur utan att betala avloppsavgift.

En ny taxemodell ska nu testköras i Teknisk service debiteringssystem och att alla intressenter ska enligt kommunen, få chansen att uttala sig innan beslutet fattas. Förslaget till ny taxa innehåller ändring av de fasta avgifterna och ett antal mindre justeringar. Det handlar till exempel om att införa en dagvattenavgift i tätort och att skapa enhetliga benämningar för att göra modellen för VA-taxorna lättare att förstå. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid