Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jörgen Madebrink, ­projektledare Strategisk vattenförsörjning, Kalmar kommun. FOTO: Rasmus Holmberg

Nu har det strategiska vattenarbetet börjat

Cirkulation 6/16

Vattenbrist har präglat sommaren för stora delar av Kalmar län. Besvärligast i länet har det varit för de två Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga. Jörgen Madebrink är projektledare för Strategisk vattenförsörjning på Kalmar kommun.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det som var tänkt att i första hand vara ett långsiktigt projekt för den regionala vattenförsörjningen kom snabbt till ett akutläge där den omtalade vattenledningen på botten av Kalmarsund byggdes rekordsnabbt.

Hur har ert arbete sett ut i sommar?

– Tanken med mitt uppdrag är att jobba fram en lösning som ska kunna fungera för en större del av regionen. Vi startade projektet i januari. I februari blev det akut brist på vatten i Mörbylånga och de började att köra vatten på lastbil. Då kom jag med ett förslag att vi i projektet skulle fokusera på den här akuta bristen på Öland över sommaren.

– Först i februari diskuterade vi en tillfällig ledning på Ölandsbron men det fungerade inte för att Trafikverket skulle renovera bron och göra en massa jobb där. Sedan skulle det bli ganska stora kostnader på Kalmar-sidan för vi har inget ledningsnät som går ut till bron direkt. Då kom istället den här idéen med en sjöledning istället.

Har sjöledningen fungerat bra?

– Ja, den har fungerat mycket bra men den löser ju inte hela Ölands kris. Dels så har vi inte hur mycket vatten som helst i Kalmar heller. Just nu så har vi låga nivåer men tack vare att vi har konstgjord infiltration har vi kunnat hantera det. Vi hjälper Öland med nästan 1 500 kubikmeter per dygn, drygt 900 i ledningen och 600 i lastbil.

– Vi fick bygga den på ett ställe där det gick snabbt och enkelt. Vi hade inte tillräcklig kapacitet i ledningsnätet där själva. Sjöledningen skulle kunna leverera betydligt mer vatten men vårt ledningsnät till Revsudden norr om Kalmar klarar inte mer än detta. Vi byggde den på tre månader. Normalt sett tar det ett helt år. Vi driftsatte den före midsommar vilket egentligen var en helt orealistisk målsättning.

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Hur ser hösten ut i ert arbete?

– Nu ska vi starta om det här projektet igen och har börjat lite försiktigt. Nu är det Mörbylånga, Borgholm och Kalmar som är med i projektet men det finns inga ramar bestämda än så det är svårt att säga hur stort eller litet det blir. Torsås är ju också med i praktiken eftersom de får vatten från Kalmar.

– Vi kommer att ha en workshop med specialister inom olika områden. Om man kokar ner det så är det fyra huvudlösningar som vi tittar på. Det är avsaltning, ytvatten, grundvatten och förstärkt grundvatten. Sedan finns det en massa undervarianter till det under de rubrikerna. Rent grundvatten är inget huvudalternativ för den framtida regio­nala vattenförsörjningen. Grundvatten är hela tiden basen för vattenförsörjningen, speciellt på mindre orter men vi bedömer inte att vi kommer att hitta någon ny stor grundvattentäkt som vi inte känner till idag, som skulle kunna försörja regionen. Det är de övriga tre som är huvudalternativ.

– Sedan pågår massor av arbete. Runt första september startade flygningarna över Öland med helikopter och georadar för att hitta mer grundvatten. Men det ser jag mer som att det lokalt kommer att förbättra situationen. Regionalt behöver vi mer storskaliga lösningar och mer kapacitet.

Tittar ni något på sekundärvattenlösningar som till exempel bevattning med renat avloppsvatten?

– Jo, det ingår i det som jag kallar för ytvatten. Det är ett alternativ. Där är det problemet med äckelfaktorn tyvärr.

Det har ju varit dålig vattentillgång på flera håll i länet. Hur är intresset från de övriga kommunerna?

– Både Mönsterås, Nybro och Emmaboda var ju inbjudna till projektets uppstartsmöte när länsstyrelsen kallade samman, men beslutet blev att det var Kalmar, Mörbylånga och Borgholm som gick vidare men de är inte på något sätt utestängda från det här projektet. Just nu är de inte med men vi stänger inga dörrar, vill de vara med så är de välkomna.

Annons Wateraid