Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bärarmaterial cirkuleras i Hias-processen. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Norska Kongsberg satsar på ny Bio-P

VA-aktuellt

Norska Kongsbergs kommun bygger nytt reningsverk i Sellikdalen med biologisk rening (Bio-P) och möjligheter till god fosforåtervinning.

När Kongsberg, åtta mil väster om Oslo, bygger ett helt nytt reningsverk så bygger processen på den norska varianten av Bio-P utvecklad av kommunalägda Hias How2O; Hias-processen. Processen kombinerar bio-P med biofilmsbärare, MBBR och utnyttjar möjligheten med simultan nitrifikation/denitrifikation i samma reaktor. Fosfor kan sedan återvinnas som struvit.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid