Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Norrvatten informerar politiker

VA-aktuellt

Norrvatten som förser norra Stockholmsområdet med dricksvatten, driver en informationskampanj riktad till politikerna i de 14 medlemskommunerna. Kampanjen inleds nu under hösten och ska höja kunskapen om Norrvatten och förbundets utmaningar.

– Vi vill informera om det ansvarfulla och på många sätt komplexa uppdrag som Norrvatten har. Vår vision säger att vi alltid ska leverera hälsosamt vatten och vi vill berätta om vad det innebär idag, med märkbara miljöförändringar och en växande befolkning, säger Norrvattens VD, Johanna Lindgren via Norrvattens hemsida.

Som utgångpunkt för informationssatsningen ligger en mätning bland allmänheten som gjordes 2013. Endast 32 procent av de tillfrågade kände till Norrvatten och av dessa var det endast 52 procent som visste vad Norrvatten gör. Det finns anledning att tro att även politikerna har vissa kunskapsluckor när det gäller Norrvatten, är den slutsats som dras från förbundet.

Johanna Lindgren besöker därför ett antal kommunfullmäktigemöten under hösten och kommer att fortsätta sin informationsrunda under våren. I det sambandet har Norrvatten även tagit fram en liten enkel informationsbroschyr och en kortfilm. Kommunstyrelseordföranden uppvaktas dessutom med en vattenkaraff av återvunnet glas som tillverkas vid Bro Glasbruk, där hela processen är miljöcertifierad och ugnarna värms med biogas.

– Vi vill lämna ett minne efter oss, så man ständigt har vatten i tankarna, förklarar Johanna. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid