Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arkivbild. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Norrköpingsvatten till Finspång

VA-aktuellt

Ett inriktningsbeslut om framtida vattenförsörjning i vattenförsörjning i Finspångs kommun, innebär att samarbetet mellan kommunala Finspångs Tekniska Verk och Nodra i Norrköping ska fortsätta. Målet är en överföringsledning.

Efter år av utredningar går Finspångs Tekniska Verk och Nodra i Norrköping vidare i ett etablerat samarbete. Enligt beslutsunderlaget från Finspångs Tekniska Verk är underhållsbehoven för centrala Blekens vattenverk så stora att tidigare utredningar rekommenderat att få ett helt nytt vattenverk på plats till 2030. Under åren 2018-2020 utreddes möjliheterna till ett nytt gemensamt vattenverk för Finspång och Norrköping. Finspång har även utrett möjligheterna till ett nytt eget vattenverk. Nodra har sedan beslutat att satsa vidare med upprustningar av dagens vattenverk i Norrköping, Borg. Förnyelsen av Borgs vattenverk kommer att ge en överkapacitet som Finspång ska kunna dra nytta av.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid