Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Norconsult

Norconsult tecknar flera nya avtal med Trelleborgs kommun

Branschnytt

Konsultföretaget Norconsult Sverige har ingått två nya ramavtal med Trelleborgs kommun gällande tjänster inom projektering av gata och yttre VA samt dagvatten- och skyfallsutredningar. Bolaget har även vunnit en direktupphandling gällande ekosystemtjänster kopplat till kommunens nya översiktsplan.

Text/Redaktionen Cirkulation

Ett av ramavtalen avser teknikövergripande uppdrag inom gata och VA och kan även komma att involvera landskapsarkitektur och belysning. Omfattningen i stort består av detaljprojektering av nämnda teknikområden och ska resultera i framtagande av tekniska handlingar och beskrivningar, som exempelvis plan-, profil- och detaljritningar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid