Annons Kamstrup 2024

Mölndalsån. FOTO: Norconsult

Norconsult tar fram förslag för bättre status i vattendrag

Branschnytt

Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad har beställt ett åtgärdsprogram av Norconsult Sverige. Det gäller åtgärder för att förbättra statusen i sjöar och vattendrag i Göteborgsområdet. Beställningen fokuserar på miljöproblemen övergödning, miljögifter, fysisk påverkan och dagvatten.

Text/Redaktionen Cirkulation

Inom ramen för uppdraget har Norconsult utrett åtgärdsbehov och tagit fram åtgärdsförslag för att förbättra status och öka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna i Mölndalsåns avrinningsområde, Göta älvs huvudfåra och Säveåns avrinningsområde inom Göteborgs kommun. Syftet är att få en övergripande bild av vilka problem som kan finnas till följd av markanvändning i områdena och se vilka åtgärder som kan göras för att minska problemen, det meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid