Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Högskolan i Kristianstad

Möjligt att våtmarker kan rena från mikroplast

VA-aktuellt

Kan våtmarker hjälpa till att rena dagvatten från mikroplaster? Den frågan ska forskare från Högskolan i Kristianstad titta närmare på.

Våtmarkers kapacitet att rena föroreningar som metaller och närsalter är väldokumenterad sedan länge. Hur våtmarker påverkar mikroplaster är hittills helt outforskat. Nu reser en våtmarksforskare från Kristianstads våtmarker till Everglades delta i Florida för att ta reda på hur olika våtmarker hanterar mikroplaster.

Ett av de största utsläppen av mikroplaster till dagvatten kommer från slitage av vägbanor och bildäck, därifrån kommer också tungmetaller och andra partiklar.

– Det är välbelagt att våtmarker renar dagvattnet från ”vanliga” föroreningar, som kväve, fosfor och metaller, och därför har man vid stora vägnät i många år konstruerat dagvattenvåtmarker som stora filter. Hur de hanterar mikroplaster är hittills outforskat och det är det jag ska göra i Florida under fem månader, säger Hristina Bodin, universitetslektor i vatten- och miljöteknik vid Högskolan Kristianstad.

Forskningsprojektet finansieras med en kvarts miljon av Fullbrightkommissionen, Crafoordska stiftelsen samt forskningsmiljön MABH vid Högskolan Kristianstad, och kommer att fokusera på hur vegetationen och flödet i våtmarker påverkar reningen av mikroplaster i Everglades Wetland Research Park, Naples, USA. 

– Jag hoppas vi kan få kunskap som kan optimera reningen av mikroplaster i dagvatten med hjälp av just våtmarker. VA Syd och Gatukontoret i Malmö har redan visat intresse för att ta del av resultaten, säger Hristina Bodin. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid