Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Minimikrav för återanvändning av vatten inom jordbruket

VA-aktuellt

I slutet av förra veckan (vecka 12) beslutade regeringen om en ny förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. Den innehåller bland annat bestämmelser om återvinning av avloppsvatten.

Text/Redaktionen Cirkulation

De nya bestämmelserna är ett genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Förutom den nya förordningen har följdändringar gjorts i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid