Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Finnson. FOTO: Svenskt Vatten

Miljökvalitetsmålen: tillbaka till framtiden

Cirkulation 1/24

I slutet på 1990-talet beslutade Sveriges riksdag om 15 miljökvalitetsmål. Inriktningen var att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen var lösta. Naturvårdsverket i sin tur publicerade en stor framtidsstudie. Den beskrev ett Sverige som år 2021 ställt om och tagit ett stort kliv mot hållbarhet.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Anders Finnson, idag på Svenskt Vatten, jobbade på Naturvårdsverket under 1990-talet och skrev flera av VA-delarna i fram­tids­studien. Nu har han tittat på hur det blev.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid