Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Miljöteknikmarknaden i Ukraina på VA-mässan

VA-aktuellt

Den Ukrainska miljöteknikmarknaden kommer att vara i fokus under en förmiddag under VA-mässan och Mötesplatsen för det hållbara samhället, på Elmia i slutet av september.

Miljöteknikmarknaden i Ukraina växer och enligt Business Sweden så är intresset för svenska företag stort. På Mötesplatsen för det hållbara samhället (VA-mässan, Fjärrvärmemässan och Elmia Avfall & Återvinning) som hålls den 27-29 september på Elmia i Jönköping så arrangerar Business Sweden en workshop för företag inom miljöteknikområdet som är intresserade av etablering i Ukraina.

– Intresset för svenska lösningar inom miljöteknik är stort i Ukraina och svenska företag inom cleantech har ett gott anseende. Vi vill visa att det finns möjligheter för både affärer och finansieringsstöd, säger Mona Hedenskog, Senior Project Manager/Desk Officer på Business Sweden, i ett pressmeddelande.

Under en förmiddag under mässarrangemanget ska allt från det ekonomiska läget och utvecklingen inom den kommunala fastighetssektorn, till affärs- och finansieringsmöjligheter behandlas. Workshopen leds av representanter från Business Swedens kontor i Ukraina.

Efterfrågan på miljötekniklösningar inom VA, fjärrvärme och avfallshantering är omfattande i Ukraina. Samtidigt pågår en rejäl modernisering av landets många kommunala fastigheter. För de företag som vill etablera sig i landet finns finansieringsstöd att söka från exempelvis Världsbanken, Europeiska banken för återbyggnad och utveckling (EBRD) samt Nordiska miljöfinansieringsbolaget (Nefco).

– Våra kollegor som håller i workshopen har en nära och bra kontakt med den inhemska marknaden. Om man har frågor eller funderingar kring landet är det här ett alldeles utmärkt tillfälle att ställa frågor till dem, säger Mona Hedenskog.

Workshopen är en del av Sweden-Ukraine Cleantech Initiative som i sin tur är ett samarbete mellan Business Sweden och Sveriges ambassad i Ukraina. Fler aktiviteter fortsätter under hösten och dessutom har Utrikesdepartementet kontinuerliga informationsträffar om affärsmöjligheter i regionen.

Business Sweden ägs av staten och näringslivet gemensamt med syfte att hjälpa svenska företag internationellt och utländska företag att investera i Sverige. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid