Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Åsa Romson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Miljöövervakningen utreds

VA-aktuellt

Regeringen vill se över hur miljöövervakningen är organiserad, vad den ska omfatta och hur de olika delarna bör finansieras. Till särskild utredare utses Åsa Romson.

Målet med utredningen är enligt regeringen att få en tydligare ansvarsfördelning i miljöövervakningen, en bättre användning av medlen och en bättre tillgänglighet till den insamlade miljöinformationen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid