Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Miljöövervakning av grundvatten behöver resurser

VA-aktuellt

Miljöövervakningen av grundvatten behöver förändras. En ny rapport från SGU visar att kostnaderna när miljöövervakningsbehovet anpassas till EU:s krav hamnar på 80 miljoner kronor, jämfört med dagens elva miljoner. Kanske kan uppgifter från till exempel vattenproducenternas råvattenkontroll användas för att minska kostnaderna för staten.

Miljöövervakningsbehovet för grundvatten i Sverige utreds i en ny rapport från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Uppskattningen är baserad på kraven från EU:s Vattendirektiv (vattenförvaltningen) samt behoven inom arbe­tet med det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, utifrån dagsläget.
 
Att uppfylla hela miljöövervakningsbehovet för grundvatten skulle kosta totalt cirka 80 miljoner kronor per år när den anpassas till EU:s krav. Den största delen, 70 procent av de 80 miljoner kronorna, skulle bekosta vattenförvaltningens operativa övervakning. Den kontrollerande övervak­ningen, miljömålsbehovet och nivåövervakningen skulle stå för runt 10 procent vardera. Idag går cirka elva miljoner kronor åt till grundvattenövervakningen som till största delen omfattar övervakning som motsvarar referensövervakning, kontrollerande övervakning och övervakning av grundvattennivåer.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid