Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Hur plastgranulat och mikroplaster sprids från konstgräsplaner har överskattats grovt.

Mikroplast från konstgräs litet problem

Cirkulation 6/19

Tidigare uppskattningar av den potentiella spridningen av plastmaterial från konstgräsplaner kan ha överskattats upp till 50 gånger. Med rätt åtgärder är inte spridning av mikroplast från konstgräsplaner något stort miljöproblem.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Artikeln har tidigare publicerats i en kortare version på cirkulation.se. Den här versionen innehåller även uppdaterade resultat från provtagningen som inte finns i pappersversionen i Cirkulation 6/19.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid