Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

En temporär avvattnare klarade av det lättavvattnade externslammet.

Metallhaltigt slam avvattnas separat

Cirkulation 5/19

Slammet från Mittskåne Vattens reningsverk i Hörby och Höör håller låg kvalitet på grund av ett högt metallinnehåll. Höga halter av bland annat kadmium och bly finns naturligt i berggrunden i området. I ett försök har externslam avvattnats separat och enbart rejektvattnet gått in i reningsverket.

Text/Erik Winnfors Wannberg

I såväl Höör som Hörby har reningsverken relativt höga halter av metaller i utgående slam. Sämsta situationen är i Höör. I Hörby, där slammet är orötat, rör det sig om till exempel blyhalt på 8,8 mg per kilo TS och 0,9 mg kadmium per kilo TS i medelvärden. I Höör, där slammet är rötat, är siffran för bly 33 mg per kilo TS innan kalkning och för kadmium 2,2 mg per kilo TS. Cirka en tredjedel av belastningen på de två reningsverken utgörs av externslam och det är där problemet ligger.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid