Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jörgen Hanaeus. FOTO: Privat

Markfilter reducerar mikroorganismer

Cirkulation 7/20

Effekten av markfilter som hygieniskt reningssteg för bräddavlopp i kombinerade avloppssystem, och även för behandlat vatten i avloppsverk, har undersökts i en tysk studie.

Text/Jörgen Hanaeus/Internationell VA-utveckling

Bräddning till ytvatten från kombinerade avloppssystem riskerar att bli mer frekvent vid förväntad klimatförändring och miljökraven ökar på de attraktiva vattenresurserna. Enkla system för behandling av bräddvatten är alltså av intresse och kan de även polera ett verksbehandlat avloppsvatten är nyttan påtaglig.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid