Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Malmö stad investerar för egen del 14,5 miljarder i Maxima. FOTO: CC

Mångmiljardinvesteringar i Maxima

VA-aktuellt

VA Syd och kommunerna, Burlöv, Lomma, Lund och Malmö avser att underteckna investeringsavtal för att modernisera och bygga ut systemet för avloppsrening. För Malmö stad innebär det investeringar om 14,5 miljarder kronor i det nya, moderna och klimatsäkrade avloppsreningssystemet Maxima.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Nu kommer de formella kommunala besluten om avloppsreningssystemet Maxima, i Malmöregionen. Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige i respektive ort beslut om att gå vidare med investeringsavtalet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid