Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Magsjuka i Lerum kan ha samband med dricksvattnet

VA-aktuellt

Efter driftproblemen vid Lerums centrala vattenverk, Öxsjön, i mitten av juli, har över hundra fall av magsjuka rapporterats i kommunen.

Lerums kommun har efter driftsproblem vid vattenverket Öxsjön och att koliforma bakterier konstaterats i dricksvattnet uppmanat magsjukedrabbade att höra av sig till kommunen. Under tisdagskvällen 24 juli hade 125 personer hört av sig, uppger Göteborgs-Posten.

Som Cirkulation skrivit om tidigare så upptäcktes problemen på Lerums vattenverk vid ordinare tillsyn på förmiddagen den 18 juli. Ett driftfel hade stoppat vattenverket på natten och det tömdes snabbt på vatten. Personalen fick aldrig något larm från övervakningssystemet. Redan vid 11.30-tiden hade hela distributionsområdet tillbaka kranvattnet.

Att nätet stått trycklöst tillsammans med en sämre råvattenkvalitet än normalt på grund av torkan, gjorde att Lerums kommun sedan utlyste en kokningsrekommendation för stora delar av kommunen. Kokningsrekommendationen för boende inom orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered.

Provsvaren visar att vattnet ut från vattenverket innehöll koliforma bakterier. Mängden koliforma bakterier var 3 CFU/100 ml, vilket klassas som tjänligt med anmärkning (gränsvärde för otjänligt är 10 CFU/100 ml).

Preliminära provsvar från utökad provtagning på ledningsnätet som redovisades 23 juli visade på godkänd livsmedelskvalitet i alla provpunkter utom en, som hade 1 CFU/100 ml koliforma bakterier. Under förra veckan fanns ytterligare ett prov ut från vattenverket som visade på 2 CFU/100 ml koliforma bakterier.

Lerums kommun har tagit hjälp av Livsmedelsverkets Vaka-grupp. Cirka 20 000 personer berörs av problemen. Öxsjöns vattenverk är ett ytvattenverk. Kommunen har nu bland annat förstärkt UV-desinfektionen vid verket och arbetar med spolning av nätet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid