Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Unsplash

Lund måste ta om reningsverksbeslut

VA-aktuellt

Kommunstyrelsen i Lund hade inte rätt att fatta beslut om utbyggnaden av avloppsreningen i kommunen. Förvaltningsrätten i Malmö upphäver beslutet som nu måste vidare till kommunfullmäktige.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Kommunstyrelsen i Lund beslutade i juni att inte ta upp ärendet om den framtida avloppsreningen i kommunfullmäktige. En invånare i kommunen överklagade beslutet och ansåg att frågan var av så pass stor vikt att den borde lyftas till fullmäktige.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid