Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Jörgen Hanaeus. FOTO: Privat

Luftning av tekniskt vatten vid bevattning

Cirkulation 3/21

En golfbana i Agadir, Marocko, som bevattnas med behandlat avloppsvatten drabbades av problem med igensättningar, bl a av munstycken. Beläggningarna har karakteriserats och ytterligare luftning av avloppsvattnet har minskat problemen.

Text/Jörgen Hanaeus/Internationell VA-utveckling

Golfbanan i Agadir bevattnas med behandlat avloppsvatten, kommunalt och från fiskindustri. Igensättning av munstycken har gjort att man studerat de partiklar som orsakar detta problem.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid