Annons Kamstrup 2024

FOTO: Kuskatorpet

Lomma nekas prövningstillstånd i slammål

VA-aktuellt

Lomma kommun får inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för den överklagan som lämnats in i ett fall där kommunen ville förbjuda slamspridning på en jordbruksfastighet.

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) ger inget prövningstillstånd till Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun. Det innebär att domen vid Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt står fast. Överklagan gällde att Lomma kommun försökt förbjuda slamspridning på en fastighet inom kommunen. Spridningen förbjöds av miljö- och byggnadsnämnden trots att den uppfyller alla krav i gällande regelverk. Kommunen åberopade då heller inte några särskilda omständigheter.

Motparten Kuskatorpet Entreprenad och lantbruk överklagande beslutet till länsstyrelse och fick rätt. Lomma kommun gick då vidare till Mark- och miljödomstolen som också dömde till Kuskatorpets fördel.

– I det ärende som nu prövas i högre instans framför nämnden att det finns särskilda omständigheter. Jag medger att det inte varit tillräckligt tydligt vilka platsspecifika förhållanden som råder på fastigheten tidigare skrivelser från nämnden men i överklagandet till MMÖD belyses dessa, berättade Lomma kommuns miljöchef Helene Blom i en intervju i Cirkulation tidigare under hösten.

MMÖD anser dock inte att det finns någon anledning att betvivla riktigheten av beslutet i mark- och miljödomstolen. ”Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall.”

Domen överensstämmer med liknande mål avgjorda i MMÖD år 2014 då Lunds och Landskrona kommuner förlorade när de ville förbjuda slamspridning trots att ärendena då också gällde spridning som uppfyllde Naturvårdsverkets regelverk. (EW)

Läs mer:

Lomma kommun vill förbjuda slamspridning – eller? (Cirkulation 7/16)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid