Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Lidköpings kommun/Sweco

Lidköping utvecklar överklagan

VA-aktuellt

Lidköpings kommun utvecklar sin överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut om tillstånd för ett nytt reningsverk. Den största striden står om utsläppspunkten.

I en skrivelse till Mark- och miljööverdomstolen utvecklar kommunen skälen för att domstolen ska ge prövningstillstånd. Finputsningen har pågått in i det sista och på fredagen 2 oktober skickades alltså det dokument som ska ligga till grund för att få till en ny prövning i högre instans.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid