Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kjell Hedvall (S). FOTO: Tomas Carlsson

Lidköping bygger nytt reningsverk

VA-aktuellt

I måndags togs det första steget mot att bygga nytt reningsverk i Lidköping. I och med det kan det bli slut på den politiska röran kring alla alternativ, alltifrån att renovera det gamla verket till att bygga ett verk för hela regionen.

Det var när styrgruppen för nya Hamnstaden sammanträdde som det blev politisk enighet om att ett nytt avloppsreningsverk ska finnas på plats inom sex år. Båda de politiska blocken i kommunen tycker att det är skönt att nu kunna gå vidare i planeringen av nya bostäder i Hamnstaden, där det befintliga reningsverket ligger.

– I början skulle det bara kosta 30 miljoner att renovera och bygga över det befintliga verket, men när sedan kostnaderna steg allteftersom blev det mer attraktivt att bygga helt nytt och istället kunna använda den attraktiva marken nära sjön, säger kommunalrådet Kjell Hedvall (S).

Allianspartierna i oppositionen gnuggar händerna eftersom nytt verk hela tiden varit deras huvudalternativ.

– Frågan om reningsverket har varit nyckeln i diskussionen om nya bostäder. Nu får vi inte stå still och vänta på reningsverket utan jobba vidare med stadsplaneringen, säger oppositionsrådet Bertil Jonsson (M).

Styrgruppens nya inriktningsbeslut ska nu gå till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. I den nya inriktningen ligger också att avsluta tillståndsärendet för det gamla verket, starta nya tillståndsärende för nytt verk och att avsluta avsiktsförklaringen med Skara om att pumpa vattnet dit.

Mera om Lidköpings nya reningsverk i Cirkulation 3/15, 4 maj./Tomas Carlsson

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid