Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Lathund hjälper kommuner med klimatanpassning

VA-aktuellt

En lathund för kommunernas klimatanpassning har utvecklats av SMHI i samarbete med ett antal kommuner och länsstyrelser. Den nya webbtjänsten är fritt tillgänglig. Det gäller bland annat åtgärder kring dricksvattenförsörjning och översvämningar.

Enligt SMHI så finns det många kommuner som inte har kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Sverige står inför stora utmaningar med att möta klimatförändringen. Stigande hav, mer nederbörd och högre temperatur påverkar de flesta områden i samhället. Sveriges kommuner ansvarar för en mängd funktioner och service som berörs av förändringarna.

Klimatanpassning kan handla om övergripande handlingsplaner för hela arbetet i en kommun. Det kan också innebära direkta åtgärder, till exempel att minska risker för översvämning, att säkra tillgång till dricksvatten och att öka beredskapen för höga temperaturer inom vård och omsorg.

– En del kommuner har kommit en bra bit på vägen med att klimatanpassa, men många har inte påbörjat arbetet. Bland annat behövs vägledning för att starta men även stöd under det pågående arbetet, säger Anna Jonsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i ett pressmeddelande.

Den nya lathunden är en fritt tillgänglig webbtjänst som främst vänder sig till små och medelstora kommuner. Den ska visa i vilka steg man kan arbeta och lämplig steg för olika åtgärder eller processer.

– Lathunden erbjuder ett enhetligt verktyg för alla kommuner. Men kommunerna ser olika ut och fungerar på olika sätt. Därför kan den användas flexibelt beroende på vad som behövs på en särskild plats eller vid en särskild tid, säger Anna Jonsson.

”Lathund för klimatanpassning” har utvecklats av SMHI i samarbete med femtontalet kommuner och länsstyrelser. Oskarshamns kommun är en av de som medverkat i arbetet.

”Lathund för klimatanpassning” baseras på de principer som tagits fram inom EU och följer EU:s klimatanpassningsverktyg ”Adaptation Support Tool”. Lathunden ska vara ett komplement och fördjupning till Klimatanpassningsportalen som erbjuder ett bredare stöd- och kunskapsmaterial på området.

Läs mer:

Lathund för klimatanpassning (SMHI)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid