Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Långtidsavskiljning av fosfor i låga koncentrationer för olika filtermaterial

Internationell VA-utveckling 8/23

För fosforavskiljning ur avrinning från jordbruksmarker kan kompakta filter användas. Fem olika filtermaterial har testats för måttliga fosforhalter under lång tid, två år, och tydliga skillnader i effektivitet har uppmätts.

Text/Jörgen Hanaeus

Bidrag från jordbruksmarker till eutrofieringen av vattendrag är vanliga och problemet är inte lättlöst. Ofta är fosfor nyckelkomponent och syntetiskt dränvatten med som mest 0,70 mg P/L testades.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid