Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Leo Plöen

Laholm och Båstad går vidare i VA-samarbete

VA-aktuellt

Laholms och Båstads kommuner har nu beslutat att gå vidare i den VA-samverkan som varit lite skakig under det senaste halvåret.

Laholms och Båstads kommuner har nu beslutat att gå vidare i den VA-samverkan som varit lite skakig under det senaste halvåret.

Den långvariga samverkan mellan Laholm och Båstad i VA-frågor kommer att fortsätta. Efter förhandlingar som pågått hela 2015 är aktörerna överens om fortsatt samarbete när det gäller dricksvatten och avloppshantering.

Förhandlingarna landade i en överenskommelse om ett samägande av både vatten och avlopp. En extern konsult kommer att upphandlas av Laholms kommun och få i uppdrag att se över hur samägandet ska ske.

Förhandlingarna innebär att utbyggnadsprojekten för Skottorps vattenverk och Ängstorp och Hedhusets avloppsreningsverk, som Laholmsbuktens VA arbetat med en längre tid, kan fortsätta.
– Vi jobbar nu vidare för en robust VA-försörjning som kan bidra till att skapa goda förutsättningar för tillväxt i kommunerna, och som gynnar VA-kunderna i både Båstad och Laholm, säger Laholmsbuktens VA:s förvaltningschef Mattias Leijon i ett pressmeddelande.

Båstads kommun lämnade ett pågående samarbetet om en gemensam utbyggnad av vattenverket i Skottorp, Laholms kommun, i december 2014. Samarbetet hade pågått sedan 2011.

Kommunerna hade då olika tolkningar av hur det parallella VA-samarbete om en gemensam avloppslösning påverkades.

– Ett samägande ska det vara. De bygger själva ett vattenverk nu och vi skjuter in åtta miljoner så att vi har möjlighet att docka till om vi vill. Vi har en option på att bygga till vår del, säger kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (Bjärepartiet), i en intervju i Helsingborgs Dagblad.

För reningsverkets del innebär avtalet att Båstad finansierar 30 procent av de 60 miljoner kronor som budgeterats. Reningsverksombyggnaden ska vara klar 2018.

Samverkan kommer att ske med intrakommunala bolaget NSVA, som ägs av Båstad och ytterligare fem nordvästskånska kommuner. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid