Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Laholm investerar 250 miljoner i reningsverk

VA-aktuellt

Laholms kommun kommer att bygga om reningsverket i Ängstorp, för att klara en växande befolkning och en omläggning av strategin för kommunens avloppsrening. Kommunfullmäktige har beslutat om budgetramar.

Reningsverket i Ängstorp, Laholms kommun, ska byggas om och till för 250 miljoner kronor. Samtidigt ska avloppet från Hedhuset och Veinge reningsverk överföras till Ängstorp. De reningsverken byggs om till pumpstationer. Idag är cirka 9 500 personer anslutna till reningsverket som även har en betydande externslamhantering.

En framtida anslutning till Ängstorp kommer att ligga på som mest 33 000 personer. Med byggstart under 2017 kommer nu främst det biologiska reningssteget och slambehandlingen att förstärkas. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid