Annons Kamstrup 2024

Kvantifiering i avloppsslam av sällsynta jordartsmetaller från industriella källor

Internationell VA-utveckling

En schweizisk undersökning har jämfört innehållet av 14 sällsynta jordartsmetaller i rötat slam från många schweiziska avloppsverk och jämfört resultatet med halterna i en mängd jordprover från Schweiz. Några värden stack ut där viss industrikoppling fanns.

Text/Jörgen Hanaeus

Sällsynta jordartsmetaller, REE (Rare Earth Elements), används i ökad utsträckning i teknikprodukter och för analysändamål och kan därmed förväntas bli funna i avloppsverksströmmar. Här har REE-innehållet från 63 schweiziska avloppsverksslam analyserats och jämförts med motsvarande ämneshalter från schweiziska jordar. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid