Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Kungälv genomför stor utbyggnad av vattenverk

VA-aktuellt

Kungälvs kommun planerar för en stor utbyggnad av vattenverket i Dösebacka. Upphandlingen beräknas kunna starta under sommaren 2015.

Kungälvs kommun har ett ökande behov av dricksvatten. För att säkra såväl kvantitet som kvalitet behöver vattenverket i Dösebacka byggas om. En ny anläggning planeras strax norr om det gamla vattenverket. Den nya delen ska producera cirka 300 liter per sekund och beräknas kosta 250 miljoner kronor. byggstarten är beräknad till fjärde kvartalet i år, med upphandling av en totalentreprenad under sommaren.

Dösebacka vattenverk är ett grundvattenverk med konstgjord infiltration. Vattentäkt är Göta älv. Vattenverket är kommunens största och producerar idag cirka 2 200 000 kubikmeter vatten per år varav 800 000 kubikmeter säljs till Ale kommun. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid