Annons Kamstrup 2024

En våtmark föreslås för läkemedelsrening vid Hjulstorps reningsverk, Vårgårda. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Kraftig prisökning i Vårgårda

VA-aktuellt

Mer än en fördubbling av investeringskostnaderna för nytt reningsverk i Vårgårda.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vårgårda kommun har fått en ny budgetkalkyl för utbyggnaden av Hjulstorps reningsverk. Kostnaden beräknas nu till 127 miljoner kronor, jämfört med tidigare 60 miljoner kronor. En ansökan om nytt miljötillstånd för reningsverket har lämnats till Länsstyrelsen i slutet av mars 2024, och projektering pågår för utbyggnaden.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid