Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Kräver bredare grepp kring avlopp

VA-aktuellt

“Ett fullständigt slamförbud riskerar att leda till en systeminlåsning med stora investeringar i slamförbränning och utvinning av fosfor… Vi förutsätter att regeringen tar rapportens invändningar om det begränsade uppdraget på allvar.”

”Det som behövs är att ta ett större grepp på frågan om säker resurshantering i avlopps- och avfallskedjorna.”  Det skriver sex experter i en debattartikel på Altinget. Det är Linus Dagerskog, Karina Barquet, Olle Olsson och Arno Rosmarin från SEI samt Erik Kärrman, Rise och Klara Westling, IVL Svenska Miljöinstitutet som uppmanar regeringen att lyssna på slutsatsen i utredningen Hållbar slamhantering, som regeringen fick på sitt bord den 17 januari. Som Cirkulation skrivit om tidigare så hade utredningen som huvuduppdrag att utforma förslag på förbud mot spridning av slam, med eventuella undantag. Detta för att undvika att farliga ämnen sprids i kretsloppet. Den skulle även komma med ett förslag om utvinning av fosfor ur avloppsslam.
– Både begränsningen till fosfor och begränsningen till slam har varit ett problem, sa utredningens huvudsekreterare Folke K Larsson till Cirkulation när utredningen överlämnades.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid