Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Komplex övervakning av perfluoralkylämnen (PFAS) från kranvatten i Tjeckien

Internationell VA-utveckling 7/23

I en studie där PFAS-förekomsten i flera europeiska länder också jämförs, så undersöks förekomst av PFAS i dricksvattenförsörjningen i Tjeckien. Forskarna har också velat identifiera källor till högre föroreningar för mer detaljerad övervakning

Text/Kenneth M Persson

Förekomst av evighetskemikalierna PFAS i miljön har uppmärksammats alltmer de senaste 15 åren. Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) inkluderar uppskattningsvis 5 000 konstgjorda allmänt använda kemikalier, av vilka några är förknippade med skadliga effekter på människokroppen, vilket leder till ökad oro från både forskarvärlden och tillsynsmyndigheter. Ett gemensamt drag för dessa ämnen är en högfluorerad alifatisk del (C-F2) som ger unika egenskaper såsom hög termisk stabilitet, kemisk tröghet, ytaktiva egenskaper och hög grad av persistens i miljön. Goda tekniska egenskaper betyder att PFAS-ämnen fått stor spridning i industrin och vardagsprodukter. PFAS hittas i brandskum, industriella avlopp, kommunala reningsverk, lakvatten från deponier och regn. Persistensen gör att de finns kvar i miljön väldigt länge och hittas i snart sagt alla matriser på jorden, från pingviner i Antarktis till isbjörnar i Arktis och också i dricksvatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid