Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Kommuner kan få problem med vattenmängderna

VA-aktuellt

Grundvattennivåerna i de stora grundvattenmagasinen är på många håll mycket låga. Samtidigt finns mindre snö än normalt och nivån på många vattendrag ligger också under det normala.

När SGU redovisade aktuella grundvattennivåer den 20 februari kunde myndigheten konstatera att de stora grundvattenmagasinen, som ofta används för kommunal dricksvattenförsörjning, har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i nästan hela landet.

SGU bedömer att nivån i de stora magasinen även vid normala nederbördsmängder under våren, inte kommer att återhämta sig till sommaren. Med en torr vår så kommer utgångsläget inför sommaren vara mycket dåligt i såväl de stora som de små magasinen.

Detta innebär att grundvattennivåerna kommer att bli extremt låga i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland och att både den enskilda och den kommunala vattenförsörjningen kommer att påverkas betydligt”, skriver SGU.

Även nivåerna i sjöar och vattendrag är påverkade, men inte i lika stor omfattning. SMHI meddelar att nivån i vattendragen är låg på många håll, främst i Svealand och Norrland men att det inte ska föreligga någon risk för vattenbrist i nuläget. I de stora sjöarna har Vättern ett vattenstånd mycket under det normala för årstiden medan Vänern, Hjälmaren, Siljan, Storsjön och Mälaren har vattenstånd omkring det normala.

Flera kommuner ökar nu beredskapen för ett problematiskt år. I Ronneby kommun, Blekinge, råder fortfarande bevattningsförbud sedan sommaren 2018. 

– Vattnet kommer troligtvis inte att ta slut, vi pratar om att man kan få införa någon form av vattenransonering. Vi kommer att ha vatten i våra ledningar, men kanske inte fullt tryck, säger VA-chefen Conny Miketinac till SVT Blekinge.

Ett annat exempel är Västervik i norra delen av Kalmar län.

– När det gäller grundvattnet ser det något ljusare ut än för nivåerna i yttäkterna. Där behövs en högre nivå för att vi ska kunna känna oss trygga, säger VA-chef Ruben Öberg till Västerviks-Tidningen.

I Sala, Västmanland, har kommunens Samhällsbyggnadskontor redan gått ut och varnat läget.

Det finns en viss risk för att vi kan få en kritisk grundvattenbrist nu den kommande sommaren, berättar Åsa Kling, enhetschef på samhällsbyggnadskontoret.

Snösmältningen är inte heller till mycket hjälp. Enligt SMHI ligger mycket mindre snö än normalt främst vid Roslagskusten, i Uppsala län och i Gävleborgs läns kustland. Norrland har mindre snö än normalt förutom i delar av Lapplandsfjällen. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid