Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Köpings nya membranverk i drift

VA-aktuellt

Nu tas Köpings nya vattenverk i drift. Måndag 22 maj är första dagen då Köpingsborna får det nanofiltrerade dricksvattnet i kranen.

Vattenverket i Köping har fått en helt ny processdel i en ombyggnad som pågått under en längre tid. Två grundvattenflöden går in till verket. Huvudprocessen består av mekaniska filter som förbehandling innan nanofiltren. Därefter mixas de två vattenströmmarna innan kolsyra, soda och kalciumklorid tillsätts. Innan vattnet går ut i vattenverkets lågreservoar finns en omgång UV-ljus som sista barriär.

Verket är ett grundvattenverk där man tidigare haft problem med mangan och uran i råvattnet. 

Läs mer:

Nanomembran i Köpings nya vattenverk (Cirkulation 6/16)

(EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid