Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Knivsta vill ansluta till Käppala

VA-aktuellt

Knivsta kommun vill utreda förutsättningarna för att ansluta kommunens avlopp till Käppalaverket på Lidingö.

Kommunfullmäktige i Knivsta, ett par mil söder om Uppsala, har beslutat att uppdra åt Roslagsvatten att undersöka möjligheterna att ansluta kommunen till Käppalaförbundet och Käppalaverket på Lidingö. En lämplig projektorganisation ska skapas av Roslagsvatten som också ska ta fram en avsiktsförklaring mellan Knivsta kommun, Knivstavatten och Käppalaförbundet. Samtidigt skickar kommunen en intresseanmälan om medlemsskap i Käppalaförbundet.

Knivsta kommer att ha möjlighet att ansluta sig till tunnelsystemet som idag omfattar 6,5 mil ut till Lidingö, via grannkommunen Sigtuna. Enligt Käppalas vd Per Manhem finns det kapacitet att ta emot Knivstas vatten.

– I Knivstas fall för det sig om avloppsvatten från ungefär 10 000 personer, kanske 15 000 på sikt som vi kan komma att ta emot. Idag renar vi avloppsvatten från 650 000 personer. Vi har planer på att höja kapaciteten till 900 000 och vi har därför lämnat in en ansökan för ett nytt miljötillstånd, säger Per Manhem i en intervju i Sigtunabygden.

Knivstas avloppsreningsverk är i behov av utbyggnad. Inom 3-5 år så beräknas kapaciteten i det nuvarande verket att överskridas. Dessutom används Storstockholms dricksvattentäkt Mälaren som recipient, en lösning man gärna vill få bort. Knivsta kommun är delägare i Roslagsvatten som sköter kommunens VA-drift. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid