Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Catherine Paul. FOTO: Lunds universitet

Klorstopp gav ny verksam bakterieflora

VA-aktuellt

Med rätt beredning av dricksvatten kan klorering vara överflödigt. En forskningsartikel från forskare vid LTH, Lunds universitet, pekar på att utan klor kan en ofarlig rovbakterie göra jobbet i ledningsnätet.

VA-huvudmannen Vivab i Varberg har under några år avstått från klorering av utgående vatten, efter att membranfilter införts vid vattenverket. Nu visar en studie att resultatet inneburit en förväntad men att en ofarlig rovbakterie växte till sig i ledningarnas biofilm och förbrukade andra bakterier. Studien tyder på att klor inte alltid behövs om filtreringen är bra samt att rovbakterier på sikt kanske kan användas för att rena vattnet. Det skriver LTH i ett pressmeddelande.
– Klor är ett effektivt sätt att desinficera, men det finns bevisad risk för hälsopåverkan. Klor har kopplats till cancer och fosterskador. Att studera om klor kan ersättas med andra metoder är därför relevant, säger Catherine Paul, docent och universitetslektor i teknisk vattenresurslära och teknisk mikrobiologi vid LTH, Lunds universitet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid