Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Andreas Siimon/Unsplash

Kloreringsbiprodukter kan ge cancer

VA-aktuellt

En ny stor svensk forskningsstudie visar på ett samband mellan kloreringsbiprodukter i dricksvatten och ökad cancerrisk, men mer forskning behövs.

Text/Erik Winnfors Wannberg

En stor populationsbaserad kohortstudie av nära 60 000 män och kvinnor i Mellansverige visar på ett samband mellan exponering för högre halter av biprodukter från klorering av dricksvatten och ökad risk för tjock- och ändtarmscancer hos män.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid