Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Rationella och genomtänkta läggningsmetoder ger lägre klimat­påverkan. Parallella ledningar drivs hela vägen. FOTO: Lumire

Klimatsmart ledningsbygge till Råneå

Cirkulation 3/24

Lumire i Luleå bygger ny överföringsledning för dricksvatten mellan Luleå och Råneå. Projektet säkrar vattenförsörjningen i Råneå samtidigt som vatten och även avlopp för samhället Rutvik förstärks på vägen. Ändrade arbetsmetoder har sam­tidigt halverat klimatpåverkan.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Det är många delprojekt i den 33 kilometer långa ledningsdragningen norrut från Luleå upp till Råneå. Dubbla vattenledningar läggs hela sträckan. På vägen har de ansvariga redan klarat av att dels säkra vattenförsörjningen och dels göra en om­dragning av spillvattnet från stadsdelen Rutvik, sju kilometer norr om Luleå. När arbetet är framme i Råneå kommer även en ny högreservoar att komma på plats. På vägen har stor uppmärksamhet ägnats åt att minimera CO2-belastningen från projektet. Dessutom behöver hänsyn tas till rennäringen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid