Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kinas grundvattentillgångar svårt förorenade

VA-aktuellt

Över 80 procent av Kinas grundvattentillgångar kan vara förorenade. Det finns stora problem med såväl tungmetaller som giftiga organiska ämnen, det skriver Epoch Times.

En ny rapport från det kinesiska vattenresursministeriet beskriver en djupt allvarlig situation där 80,2 procent av proverna från 2 103 statliga grundvattenprover visat sig innehålla otjänligt vatten. Orsakerna anges vara föroreningar från ytvatten samt från fabriks- och jordbruksutsläpp. Det uppger Epoch Times, en nyhetstidning med fokus på Kina.

Vattenprovtagningen har gjorts i flera tättbefolkade områden i Kina och akvifärer som är förhållandevis ytliga. En tidigare rapport har visat att även 73 procent av Kinas djupt liggande grundvatten är otjänligt. Ett problem är att när man överutnyttjat grundvattentillgångar så har man samtidigt fört ned mycket förorenat ytvatten för att undvika marksättningar. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation


Ur senaste Cirkulation:

Rekordhöga blyhalter i brunnsvatten

Tunneln gör kloak till oas

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid