Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Kartläggning av kemikalier för vattenrening

VA-aktuellt

Regeringen har fattat beslut om att ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att kartlägga och analysera tillgången till kemikalier för vattenrening. I analysen ingår även att titta på de varuflöden och transport- och lagringsförutsättningar som finns för kemikalierna.

Enligt ett pressmeddelande så ska analysen identifiera möjliga åtgärder för en effektiv och hållbar tillgång och för att minska sårbarheter relaterade till eventuella framtida bristsituationer.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid