Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Käppala vill utreda kopparhalter

VA-aktuellt

Käppalaverket på Lidingö har problem med ökande kopparhalter i avloppslammet. Nu vill Käppalaförbundet tillsammans med Norrvatten få ett examensarbete gjort för att studera problemen.

Under 1990-talet sjönk kopparhalterna i slammet på Käppalaverket som tar hand om avlopp från norra Storstockholms-området, men i början av 2000-talet skedde ett trendbrott och halterna steg fram till 2013 för att då börja sjunka något.

I ett förslag till examensarbete (Utredning av orsaker till ökande kopparhalter i slammet; renvattensammansättningens inverkan) skriver Käppalaförbundet:

Anledningen till ökningen av kopparhalten är idag okänd. En möjlig anledning kan vara att dricksvattnets sammansättning har förändrats under den aktuella tidsperioden. För att få kunskap om dricksvattensammansättningen kan vara orsaken till den ökande kopparhalten i slammet på Käppalaverket behöver en grundlig utredning göras.”

Utredningen ska göras i samarbete med dricksvattenproducenten Norrvatten. (EW)

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.

Abonnera på Cirkulation

Ur senaste Cirkulation:

Östra länken skapar möjligheter

Kunskapen om råvattnet har brister

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid