Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Visonsbild över området H+. BILD: SchönherrlandskapeADEPT

JTI stöttar projekt om sorterande avlopp

VA-aktuellt

Forskare från JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ska tillsammans med en grupp experter inom VA-teknik följa arbetet i Västerås och Helsingborgs kommuner, där man planerar för nya former av källsorterande avlopp i kombination med effektiv insamling av matavfall.

JTI ska i ett projekt stötta den lokala utvecklingen som VA Syd och Mälarenergi driver i Helsingborg respektive Västerås.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid