Annons Kamstrup 2024

VA-branschen är mer jämställd idag än förr om åren, men mycket återstår att göra. Och driftidan är fort­farande mansdominerad, där är de kvinnor som finns ganska ensamma. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Jämställdhet gynnar VA-branschen

Cirkulation 6/23

Från en mansdominerad bransch med teknikfokus till en mer jämställd, där hållbarhet och miljö står i fokus. Varför är det så viktigt att kvinnor jobbar i VA-branschen, och hur kan fler tjejer bli intresserade av teknikyrken?

Text/Helena Wannberg

»Jag var första kvinna på alla chefsposter. Det fanns mycket avundsjuka från män som inte fick tjänsten.« »Det är som att folk har skärpt till sig lite av bara det faktum att jag är kvinna.« »När det är så få kvinnor är det något som är fel, det måste gå att göra något åt.« »Nätverket har stärkt min trivsel i VA-branschen.«
Rösterna kommer från kvinnor i olika åldrar inom VA- och teknikbranschen. Röster som skildrar en bransch som förändrats, men där det fortfarande finns mycket kvar att göra. En solig sensommardag i Stockholm samlas en grupp som vill bidra till den förändringen. Det är introduktionsdag för Swecos mentorsprogram Hej tech-tjej, en satsning som pågår fram till juni 2024.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid