Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Arkivbild. Foto: Erik Winnfors Wannberg

Inga PCP-problem i Sunnes dricksvatten

VA-aktuellt

Ny provtagning visar med säkerhet att det inte finns pentaklorfenol (PCP) i Sunnes dricksvatten. Det bekräftar en tidigare slutsats att tidigare uppmätta halter berodde på felaktiga provkit.

I september 2020 visade provtagningen på råvattnet vid Öjerviks vattenverk halter av bekämpningsmedlet pentaklorfenol. Påföljande prover kunde också påvisa mycket låga halter i utgående dricksvatten, även om de låg långt under de gränsvärden som finns. Det var dock bara ungefär hälften av analyserna som visade på PCP.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid